Caroline van Veggel

Wie is Caroline van Veggel?

Na mijn afstuderen als actrice aan de Toneelschool Amsterdam ging ik na een korte periode op het podium al vrij snel aan het werk als theatermaker en actrice in het bedrijfsleven. Hierdoor werd mijn interesse in communicatie gewekt en deed ik aanvullende opleidingsdagen en training op dit gebied.

Nu werk ik als communicatietrainer. In de afgelopen dertig jaar heb ik bij veel verschillende bedrijven achter de schermen gekeken. Telkens weer bleek communicatie een heet hangijzer.  

In mijn trainingen combineer ik theorie en simulaties en bied ik deelnemers humor en veiligheid. Hierdoor ontstaat ruimte om breder te kijken en durven mensen net even iets verder te gaan. De creativiteit en flexibiliteit die daardoor ontstaan zijn voorwaarden om concreet met elkaar iets nieuws te creëren. De organisatie is als een verhaal dat zich steeds ontvouwt door de ontwikkeling van de mensen die er deel vanuit maken.