Training

Training

Ontdek hoeveel mogelijkheden er zijn om te communiceren. Onderzoek hoe je jouw vermogen tot verbeelding, framing en lichaamstaal benut. Hierdoor word je flexibeler en creatiever in jouw manier van communiceren. Ik geef trainingen over onder meer communicatie, storytelling, ambassadeurschap en onderhandelen.

Feedback geven en ontvangen
Als iemand iets niet goed (genoeg) doet, spreek je hem of haar daar op aan. Dit werkt vaak averechts. De persoon in kwestie raakt geïrriteerd en is niet of nauwelijks bereid tot verandering. Kritiek blijft kritiek. Hoe kun je dat veranderen? Hoe kun je samen een nieuwe manier van werken ontwikkelen en hier op een andere manier naar kijken? Wat vraagt dit van je manier van luisteren? In deze training werken we hieraan, gebruikmakend van verschillende modellen en werkvormen. 

Onderhandelen
Om in een goede onderhandelingspositie te zitten moet je weten wat iets je werkelijk waard is en waar je grens ligt. Onderhandelen gaat over de juiste balans vinden tussen geven en nemen. Belangrijk daarin is het vermogen om een stapje terug te doen, af te wegen en te versnellen op het moment dat het nodig is. In deze training ga ik hierop in. We kijken ook naar de belangen van de ander en hoe je deze meeneemt in jouw toekomstbeeld.

Ambassadeurschap
Medewerkers die met trots als ware ambassadeurs uitdragen waar hun organisatie voor staat. Hoe komt het toch dat dit niet altijd het geval is? Mensen gaan zich pas als ambassadeurs gedragen als ze betekenis kunnen creëren en hun persoonlijke ambitie in lijn ligt met de ambitie van organisatie. In deze training gaan we in op de vier principes (matchen, netwerken, framen en verbinden) om dit tot stand te brengen.